Tjänster

ordbalans1

Åsa och Ordbalans kan…

Översätta texter från engelska och franska till svenska. Jag kan språkgranska, redigera och korrekturläsa svenska texter. Jag kan hjälpa dig att utveckla din egen textproduktion.

Ordbalans ingår i ett nätverk av skickliga språk- och bildmänniskor. Det betyder att jag även kan ta på mig större projekt som omfattar allt från text- och bildproduktion till layout.

Specialområden:

  • EU (nationalekonomi, ekonomi och finans, miljö, jordbruk)
  • Miljö (klimat, vatten, omställning)
  • Ekonomi och finans (nationalekonomi och penningpolitik, årsredovisningar, kvartalsrapporter)
  • Politik och samhälle (nationalekonomi, miljö, omställning)

Tjänster:

  • Översättning från engelska och franska till svenska.
  • Språkgranskning och korrekturläsning på svenska.
  • Lättläst svenska.
  • Research/utredningar.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

To improve the user experience on Ordbalans we use cookies. Please make your choice.