Med känsla för ord och innehåll


Din text är mitt jobb. Jag heter Åsa Andersson och jag översätter, granskar och redigerar orden åt dig så att de säger det du vill så effektivt som möjligt. Du är experten på ditt område – jag bidrar med mitt kunnande om språk och kommunikation. Tillsammans gör vi en text som dina läsare vill och kan ta till sig.

Engelska, franska och svenska är språken jag jobbar på. Mina specialområden är främst EU, miljö, nationalekonomi/finans och samhällsfrågor.

Vad behöver du i dag? Jag hjälper dig att översätta texter från engelska och franska till svenska. Jag språkgranskar och redigerar svenska texter. Jag hjälper dig att utveckla din egen textproduktion.

Översättning

Att översätta en text handlar inte bara om att överföra något ord för ord från ett språk till ett annat. Min uppgift som översättare är att sätta texten i sitt rätta sammanhang. Därför kommer jag att ställa frågor om din målgrupp och ditt syfte. Vem ska läsa texten och varför? Under processens gång strävar jag alltid efter att ha en öppen kommunikation så att vi kan räta ut eventuella frågetecken så snabbt och smidigt som möjligt.


 

Textgranskning

Du har en svensk text som behöver lite handpåläggning. Du och jag diskuterar textens målgrupp och syfte och kommer överens om vilka behov som finns. Det kan handla om ren korrekturläsning, där jag rättar stavfel som smugit sig in, rensar bort dubbla mellanslag och så vidare. Eller så vill du ha en mer grundlig genomgång, där jag föreslår förbättringar på ett lite djupare plan. Kanske texten rentav ska skrivas om till lättläst svenska?


 

Research/utredningar

Du vill veta vad något egentligen ska heta på svenska. Kanske behövs ett faktaunderlag för att skapa bättre engelska översättningar av ditt material. Jag kan också ge förslag på hur ditt företag kan kommunicera mer effektivt och enhetligt.

To improve the user experience on Ordbalans we use cookies. Please make your choice.